Styrelsen 2024

Namn Befattning  
Leif Löf  Ordförande 

070-629 28 80 
leif.lof@kemibolaget.se

Torkel Sternberg

Vice ordförande
Orkesterbokare

070-813 18 47
torkel.sternberg@gmail.com
Laila Baumgärtner Lewis

Sekreterare

073-786 58 18

John-Erik Arnberg

Ledamot 
Orkesterbokare
070-266 22 62
johnerik.arnberg@gmail.com
Valentina Novak Kassör valentina.novak@gmail.com
Stig Bengtson Ledamot

070-695 11 12
bengtsonstig@gmail.com

Erik Linder Suppleant  070-730 02 44
mail@eriklinder.com
Ola Sandh 

Suppleant

070-205 61 71 
olasandh@hotmail.se
Rolf Stohr

Ledamot
Hemsidesansvarig

070-620 10 68
rolf.stohr@gmail.com
Revisorer    
Nils-Göran Wetterberg Sammankallande 
Bernt Lind
Mats Hedman Suppleant
Valberedning    
 
     

 

Tyresö Jazz & Blues Club

c/o Torkel Sternberg
Myggdalsvägen 92
13543 Tyresö

E-post: torkel.sternberg@bredband.net


© 2024 Tyresö Jazz & Blues Club. Alla rättigheter förbehålles.