Hitta till våra konserter

Våra konserter spelas i Kulturcentrum Kvarnhjulet vid Nyboda skola, på restaurang Toscanini i Tyresö centrum och i Bollmoradalens kyrka.

1. Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 vid Nyboda skola. Oftast sker konserten i hus B. 2. Bollmoradalens kyrka ligger i anslutning till Tyresö stadspark. 3. Restaurang Toscanini vid Tyresö centrum.


© 2023 Tyresö Jazz & Blues Club. Alla rättigheter förbehålles.