Jazz å Gud

Våren 1994 genomfördes den första av många  jazzgudstjänster under rubriken Jazz å Gud i Bollmoradalens kyrka. Det var på initiativ och ledning av sjömansprästen Nils-Göran Wetterberg i Tyresö. Musiker som Bent Persson, Claes Brodda, Thomas Driving, PO Jönis och Gugge Hedrenius medverkade under de första åren. Efter 1998 stod Jack Lidströms Hep Cats mer än 20 gånger för det musikaliska, ofta två gånger om året. Under ledning av Nils-Göran Wetterberg som präst och tillsammans med jazzbandet lotsades vi genom en högmässa präglad av värme och andakt. Bollmoradalens kyrkas strama arkitektur tillsammans med dess härliga akustik bidrar naturligtvis också till den underbara stämningen. Kombinationen av jazz och gudstjänst har väckt ett sådant gensvar att kyrkan varje gång blivit fullsatt.


 
jazzogud2
jazzogud3
jazzogud4

Under åren har Nils-Göran Wetterberg och Hep Cats framträtt med Jazz å Gud i många kyrkor runt om i vårt land, ja, till och med i några grannländer.
2001 gjordes en CD som möjligen fortfarande går att få genom Nils-Göran.
2007 spelades jazzmässan in av TV och visades flera gånger av SVT.

Jazz å Gud har genomförts i samarbete med Tyresö församling och Jazzklubben, men det senaste tio åren har det inte blivit någon jazzmässa.
Mer info och kontakt kan fås genom Nils-Göran Wetterberg, 08-742 81 47 eller via mejl


© 2023 Tyresö Jazz & Blues Club. Alla rättigheter förbehålles.